BORAVAK za školarce

Pametni roditelji dopuštaju, svojoj deci da ponekada i pogreše! - Gandi

PRIVATNI BORAVAK za decu od I-IV razreda osnovne škole!

PRODUŽENI BORAVAK za školarce

*Boravak dece pre i posle škole
*Odvođenje i dovođenje dece iz škole
*Rad na izradi domaćih zadataka
*Utvrđivanje školskog gradiva i priprema za kontrolne i pismene zadatke
*Kreativne i sportske radionice
*Rad na sticanju novih veština i usvajanju novih znanja
*Organizovane posete bioskopu, pozorištu, muzeju (jednom mesečno)

Ko radi sa decom:

* Profesor razredne nastave (učiteljica sa iskustvom)

* Kreativni tim Kamičak igraonice i animatori

* Atletski trener

CENE:

*Produženi boravak mesečno 15.000,00rsd
(u zavisnosti od blizine škole)

*Produženi boravak dnevno 1.000,00rsd

*Ručak dnevno 300,00rsd

Za više informacija ili upis možete nas pozvati na 063 322 225 ili doći svakog radnog dana od 09.00 do 17.00h